Urząd Miejski w Łomży informuje o zmianie rachunków bankowych

rynek (Kopiowanie) (Kopiowanie)Urząd Miejski w Łomży  informuje, że  w wyniku wyłonionego przetargu na obsługę budżetu miasta Łomża począwszy od dnia 1 stycznia 2014 roku wszystkie wpłaty będą przyjmowane przez Getin Noble Bank S.A lub w kasie Urzędu.

Dotychczasowe konta w banku BPH S.A. z dniem 31 grudnia 2013 r zostaną zablokowane.Podajemy nowe numery rachunków otwartych w  Getin Noble Bank S.A. na które należy dokonywać wpłat od dnia 1 stycznia 2014 roku:

  • 54 1560 0013 2294 6771 7000 0029 – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – konto ogólne
  • 23 1560 0013 2294 6771 7000 0005 – opłaty Miasta Łomża – wpłaty z     tytułu : wieczystego użytkowania, dzierżawy miesięcznej i rocznej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej, sprzedaży gruntów i lokali, bezumownego użytkowania nieruchomości,najmu miesięcznego i rocznego, trwały zarząd
  • 50 1560 0013 2294 6771 7000 0004 – podatki lokalne – wpłaty z tytułu: podatek rolny, podatek leśny, łączne zobowiązanie pieniężne, opłata od posiadania psów, podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych
  • 77 1560 0013 2294 6771 7000 0003 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
  • 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007 – opłata skarbowa
  • 93 1560 0013 2294 6771 7000 0006 – nieruchomości Skarbu Państwa – wpłaty z tytułu: dzierżawy rocznej, wieczystego użytkowania, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, trwały zarząd, najem miesięczny,
  • 39 1560 0013 2294 6771 7000 0008 – opłaty z tytułu: zajęcie pasa drogi, mandaty,
  • 12 1560 0013 2294 6771 7000 0009 – opłaty z tytułu: za działalność gospodarczą , prawa jazdy, tablice rejestracyjne, karta parkingowa, koncesje za alkohol, zaświadczenie i wypis na transport, opłaty za czynsz, sprzedaż druków, za pobyt w DPS

UWAGA:

Po zamknięciu roku 2013 w systemie księgowym zostaną wygenerowane nowe  konta indywidualne dla podatników podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych  oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszyscy podatnicy, którzy opłacają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o nowym indywidualnym koncie zostaną powiadomieni odrębnym pismem w miesiącu styczniu. Do tego czasu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na wskazany ogólny rachunek bankowy lub w kasie Urzędu.

Ponadto informujemy, że Prezydent Miasta Łomża na najbliższej sesji zwróci się do Rady Miejskiej Łomży  z wnioskiem o zmianę terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń 2014 r do dnia 28 lutego 2014 roku.

UM Łomża

Be the first to comment on "Urząd Miejski w Łomży informuje o zmianie rachunków bankowych"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*