ARiMR rozpoczął wypłatę „dopłat bezpośrednich” za 2016 rok. Sprawdź najnowsze wieści z ARiMR

Do 30 listopada 2016 r. wypłacane będą zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r. Uruchomienie wypłaty zaliczek ma na celu złagodzenie trudnej sytuacji na rynkach rolnych, w szczególności na rynku mleka, rynku owoców i warzyw oraz rynku wieprzowiny.

Zaliczki będą wypłacane w wysokości 70 proc. należnych rolnikowi dopłat bezpośrednich. Na ich otrzymanie mogą liczyć wszyscy rolnicy, którzy złożyli prawidłowo wypełnione wnioski o dopłaty bezpośrednie.

– Od 17 października 2016r. do 31 października 2016r. można składać wnioski o udzielenie pomocy klęskowej. Wnioski można składać w Biurach Powiatowych ARiMR.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały straty spowodowane wystąpieniem w 2016 roku gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy. O taką pomoc można ubiegać się gdy wysokość straty w danej uprawie wyniesie co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych. Ważne jest, aby gospodarstwo miało nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód (sporządzonego przez komisje powoływane przez Wojewodę) oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile w dniu wystąpienia szkody co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.

– Od 17 października 2016r. do 5 listopada 2016r. rolnicy mogą  składać wnioski o zwrot kosztów przystąpienia do programu bioasekuracji. Wnioski można składać w Biurach Powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Pomoc przeznaczona jest na refundację do 50% wydatków poniesionych na:

  • zakup mat dezynfekcyjnych,
  • zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych
  • zakup produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych,
  • zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego
  • zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Pomocą objęci są rolnicy z następujących powiatów woj. podlaskiego:

  • sejneńskiego z gmin Giby i Sejny z miastem Sejny,
  • augustowskiego z gmin Lipsk i Płaska,
  • białostockiego z gmin Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków, Michałowo i Zabłudów,
  • sokólskiego z gmin Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo,
  • hajnowskiego w gmin Białowieża, Czyże, Hajnówka, Narew i Narewka.

– Od 18 października 2016 r. zmieniają się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt!

Nowe regulacje dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej. Mają one na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt.

Więcej informacji na temat każdego z w/w instrumentów pomocy można znaleźć na stronie internetowej www.arimr.gov.pl, dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84 (czynna 7 dni w tygodniu od 7.00 do 21.00) lub odwiedzając Biuro Powiatowe ARiMR.

ARiMR ZACHĘCA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ I UBIEGANIE SIĘ O ZALICZKI NA DZIAŁANIA INWESTYCYJNE W RAMACH PROW 2014 – 2020.

Ponadto ARiMR informuje, iż z dniem 15 października br. upłynął termin składania wniosków o pożyczki.

W województwie podlaskim złożono 444 wnioski na łączną kwotę 23 376 141,36 zł.

Wnioski poddane będą weryfikacji, w związku z czym łączna wnioskowana kwota może ulec zmianie.

Producenci mleka, świń lub owoców i warzyw mogli od 28 września do 15 października 2016r. złożyć wniosek o udzielenie pożyczki na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, powstałych od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw.

Pożyczka wypłacana będzie przez ARiMR w dwóch ratach:

– Pierwsza rata – w wysokości do 50% kwoty pożyczki – będzie wypłacona do końca 2016r.

– Druga rata będzie wypłacona w 2017 roku, po udokumentowaniu spłaty nieuregulowanych należności w wysokości środków wypłaconych w ramach pierwszej raty pożyczki.

ARiMR

Be the first to comment on "ARiMR rozpoczął wypłatę „dopłat bezpośrednich” za 2016 rok. Sprawdź najnowsze wieści z ARiMR"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*