Ubezpieczenia NW dla członków rodzin rolniczych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wprowadza nowy program ubezpieczeń dla dzieci do 16 roku życia. Nowe narzędzie to grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków rodzin świadczeniobiorców KRUS. Polisa szacunkowo obejmie około pół miliona członków rodzin rolników.

– W Polisie Uwzględniliśmy szeroki zakres ryzyka wypadków i związane z nimi koszty świadczeń pieniężnych lub rzeczowych usług. Są to między innymi odszkodowania po wypadkach komunikacyjnych poza drogami publicznymi, są świadczenia za koszty leczenia dziecka po wypadku, za zakupiony sprzęt rehabilitacyjny, także usługi w formie wizyt pielęgniarki czy transport medyczny – mówi prezes KRUS Adam Sekściński.

Stawka ubezpieczenia to 670 zł za jeden procent uszczerbku, a suma ubezpieczenia wynosi 67 tys. zł. – Zasada jest taka sama jak w każdym ubezpieczeniu NW. Została zdefiniowana tabela ryzyka objętego polisą oraz stawki świadczeń NW. W wypadku poszkodowania członka rodziny rolnika, jego rodzic będzie potrzebował skrót zaświadczenia potwierdzającego jego podleganie rolniczemu ubezpieczeniu. Z takim dowodem uda się do naszego ubezpieczyciela, który dalej poprowadzi sprawę o odszkodowanie – dodaje prezes KRUS.

Całodobowa ochrona dla członków rodzin rolniczych obowiązuje od 14 października 2016 do 10 października 2017 r.

Piotr Trentowski/fot.KRUS

Be the first to comment on "Ubezpieczenia NW dla członków rodzin rolniczych"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*