Bezrobocie w Łomży i powiecie coraz niższe

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Bezrobocie w Łomży i powiecie nadal spada. Na koniec października w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży zarejestrowanych było 4817 osób, w tym 2532 kobiety. Sytuacja na lokalnym rynku pracy przedstawia się korzystniej niż przed rokiem w analogicznym okresie. Tu nastąpił spadek o 277 osób. W stosunku do poprzedniego miesiąca, poziom bezrobocia również się zmniejszył o 0,9%, nastąpił spadek bezrobotnych o 44 osoby. Także w październiku, wyrejestrowało się więcej osób niż zarejestrowało – mówi Elżbieta Bazydło – Olejniczak zastępca dyrektora PUP w Łomży.

– Z rejestrów urzędu ubyło  607 osób. Wśród osób wyrejestrowanych 62% stanowią osoby, które podjęły zatrudnienie.

Jak podkreśla Elżbieta Bazydło – Olejniczak w poprzednich latach, we wrześniu i październiku następował wzrost bezrobocia. Wiązało się to z rozpoczynającym się okresem zimowym, kiedy następował koniec prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie. Aktualny spadek bezrobocia, może świadczyć o poprawie na lokalnym runku pracy.

Stopa bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na koniec października kształtowała się na poziomie 11,2 % Dla Łomży wyniosła 12, 2%.

AA

1 Comment on "Bezrobocie w Łomży i powiecie coraz niższe"

  1. Thanks for shagrni. Always good to find a real expert.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*