MPGKiM pomaga zadłużonym lokatorom zasobów komunalnych

Blisko 250 rodzin zamieszkujących w zasobach komunalnych w Łomży ma problem z terminowym płaceniem czynszu. Często nie wynika to ze złej woli, tylko z trudnej sytuacji życiowej. W takich przypadkach pomocną dłoń podaje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które proponuje odpracowanie zadłużenia.

– Nie wystarczy tylko wymagać – mówi dyrektor MPGKiM Marek Olbryś i podkreśla, że w wielu przypadkach zadłużenie nie powstaje na skutek złej woli lokatorów, tylko jest wynikiem ich trudnej sytuacji życiowej, która w większości wpływa na kondycję finansową.

Aby zaradzić w takich przypadkach MPGKiM opracował program pomocowy. Każda z zadłużonych osób może zgłosić się do siedziby firmy (Łomża ul. Akademicka 22) i po wyrażeniu zgody na odpracowanie zaległości podpisać stosowne dokumenty i zacząć realizować umowę.

Stawka za pracę to 10 złotych na godzinę. Pieniądze nie trafiają bezpośrednio do ręki lokatora, natomiast zarobiona suma odpisywana jest od salda zadłużenia.

– Prac porządkowych na rzecz miasta nie brakuje, a w nadchodzącym sezonie zimowym tym bardziej ich nie zabraknie – podkreśla Marek Olbryś.

Z takiej formy pomocy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy skorzystało wielu lokatorów. Przez rok odrobiono zaległości na kwotę około 150 tysięcy złotych. Zainteresowanych odsyłamy do biurowca MPGKiM przy ul. Akademickiej 22 w Łomży. Całą rozmowę z Marekiem Olbrysiem, dyrektorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży publikujemy na portalu www.wzasiegu.pl.

mk

Be the first to comment on "MPGKiM pomaga zadłużonym lokatorom zasobów komunalnych"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*