Konkurs „By czas nie zaćmił i niepamięć”


af (Kopiowanie)I Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu i Smoleńsku.
Konkurs jest zaadresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim. Termin zgłaszania prac konkursowych zgodnie z przyjętym regulaminem upływa 15 maja 2013 roku.
Oceny prac konkursowych dokona Komisja w składzie
prof. dr hab. Barbara
Falińska,
prof. dr hab. Bohdan Cywiński,
prof. dr hab. Krzysztof Filipow,
Ks. dr Zbigniew Pyskło,
Ks. dr Krzysztof Mielnicki,
dr Krzysztof Sychowicz, mgr
Małgorzata Kleszczewska,
mgr Ewa Stąpór,
mgr Barbara Zieziulewicz.
Uprzejmie przypominam, że został ogłoszony I Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu i Smoleńsku. Celem konkursu jest głębsze poznawanie ważnych wydarzeń z najnowszej historii Polski, kształtowanie świadomości historycznej i narodowej młodzieży na podstawie wiedzy i tradycji, a nie uprzedzeń i emocji, uświadamianie, że doświadczenia historyczne narodów wpływają na kształtowanie postaw oraz mentalność kolejnych pokoleń i są podstawą ich własnego systemu wartości społecznych i etycznych oraz zachęcanie młodzieży do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych oraz wysiłków w celu zrozumienia istoty procesów historycznych. Konkurs jest zaadresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim. Termin zgłaszania prac konkursowych zgodnie z przyjętym regulaminem upływa 15 maja 2013 roku.
Jarosław Zieliński
Map Unavailable

Data/Godzina

Date(s) – 15/05/2013
Caly dzien

Lokalizacja

Skomentuj ten tekst!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany

*