Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi – miejsce, które trzeba zobaczyć

Shutterstock 15436117071

Parki krajobrazowe to bez wątpienia miejsca urokliwe turystycznie. W Polsce mamy aż 123 takie obszary, z czego jeden jest szczególnie warty uwagi. Mowa o Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi. Dolina rzeki, która objęta jest ochroną, ma prawie 20 ha powierzchni. Znajdują się tam szlaki pieszo-rowerowe i liczne zabytki historyczne. Co ciekawe, jest on szczególnie ceniony przez malarzy przyjeżdżających tu na plenery ze względu na zachwycające widoki. Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi to bez wątpienia miejsce warte odwiedzenia.

Historia Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi powstał w grudniu 1994 roku. Położony jest w województwie podlaskim i ma obszar 7 345 ha. Park utworzono, by zachować w stanie nienaruszonym dolinę rzeki Narew wraz ze znajdującymi się tam zbiorowiskami roślinności wodnej, szuwarowej i łąkowej. Wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej obszar parku został włączony do europejskiego systemu terenów chronionych Natura 2000. Dzięki temu umocniła się pozycja Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w hierarchii najważniejszych obiektów przyrodniczych w kraju.

Czym zachwyca Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi?

Do największych walorów turystycznych parku należy jego zróżnicowane ukształtowanie, które zawdzięcza działaniu lodowca. Na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi płaskie łąki i rozlewiska otoczone są łagodnymi, zalesionymi wzgórzami morenowymi. Odcinek ten nazywany jest Przełomową Doliną Narwi i szczególnie zachwyca wiosną. Wtedy to podczas roztopów, można zaobserwować, jak rzeka przemienia się w jedno ogromne rozlewisko. Niemal niemożliwym staje się zlokalizowanie koryta Narwi. Na terenie parku występuję 47 gatunków roślin objętych całkowitą bądź częściową ochroną, 95 gatunków roślin rzadkich i 9 gatunków chronionych spośród porostów, grzybów i glonów. Ponadto, spotkać tu można 46 gatunków ssaków, z czego aż 23 jest objętych ochroną prawną. Ogromną zaletą Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi jest fakt, że do najcenniejszych rezerwatów i atrakcji można dotrzeć szlakami dla pieszych i rowerzystów. Przebiega tamtędy Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. Oznakowana trasa o długości około 50 km pozwala zwiedzić dookoła cały teren parku. Z kolei turyści szczególnie zainteresowani roślinnością i zwierzętami żyjącymi nad brzegami rzeki Narew, mogą wybrać opcję zwiedzania podczas rejsu gondolą.

W poszukiwaniu ciszy – rezerwat Kalinowo

Fauna

Łomżyński Parki Krajobrazowy Doliny Narwi posiada także miejsce szczególnie cenione przez amatorów ciszy, szukających ucieczki od miejskiego gwaru. Mowa tutaj o Rezerwacie Kalinowo, który położony jest na prawym zboczu doliny Narwi. Na jego terenie znajduje się wielogatunkowy las liściasty. Ze względu nas swój naturalny charakter, podlega on ścisłej ochronie. Zwiedzając obszar rezerwatu, można zapoznać się z ciekawostkami zamieszczonymi na tablicach informacyjnych, które dotyczą występujących gatunków roślin, a także możliwych do zaobserwowanie zjawisk przyrodniczych. Odbywają się tu również lekcje biologii dla najmłodszych uczniów okolicznych szkół. Obszarów podobnych do Rezerwatu Kalinowo jest w Polsce, a nawet w całej Europie, niewiele.

Miejsca historyczne, które warto zobaczyć

Na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi znajdują się liczne zabytki i atrakcje. Jednym z wartych odwiedzenia jest drewniano-murowany dwór rodziny Lutosławskich, położony w Drozdowie. Obecnie znajduje się tam również Muzeum Przyrody. Na terenie dworu organizowane są wystawy dotyczące przyrody i ludzi związanych z powiatem łomżyńskim. Szczególnie warto zajrzeć tu w lipcu, gdy organizowany jest festiwal muzyki poważnej „Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża”. Święto muzyki co roku przyciąga do Łomży coraz większe rzesze melomanów.

Wybitne miejsce widokowe – zespół fortów w Piątnicy

Zwiedzając teren Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, warto wybrać się również do Piątnicy. Znajdują się tam zachowane z czasów I wojny światowej forty. Miejsce to stanowi niebywałą gratkę dla osób interesujących się historią. Z pewnością wiele z nich zadaje sobie pytanie, dlaczego to właśnie tutaj powstały tak kolosalne umocnienia? Otóż zabezpieczenie przepraw przez Narew było istotnym elementem rosyjskiej taktyki wobec Niemiec. To właśnie w Piątnicy znajdował się najsilniej rozwinięty przyczółek mostowy. Forty w Piątnicy można zaliczyć do najbardziej wartościowych zespołów fortyfikacji z przełomu XIX i XX wieku położonych na terenie Polski. Co więcej, z wierzchołków wałów fortecznych można podziwiać niezwykły krajobraz Łomży i Piątnicy.

Pozostałe miejsca, które powinno się zobaczyć to: Góra Królowej Bony, Wzgórze św. Wawrzyńca oraz młyn wodny nad rzeką Gać.

Wybierając się na zwiedzanie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego, warto zatrzymać się w jednym z licznie dostępnych gospodarstw agroturystycznych. Cisza, spokój, bliskość natury oraz świeże powietrze to niezaprzeczalne atuty tego miejsca.