Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – wiedza i nieustanny rozwój

Podr Szepietowo

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie to placówka z wieloletnią tradycją oraz renomą jednej z najlepszych w swojej dziedzinie. Jej działalność koncentruje się na realizacji celów strategicznych, w tym poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych, wzrostu jakości kapitału ludzkiego oraz zrównoważonego rozwoju zasobów naturalnych. Ośrodek słynie z upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce rolnej, organizacji imprez targowych i wystawienniczych w dziedzinie hodowli bydła, drobiu ozdobnego i owiec. Co roku na imprezy organizowane przez PODR przyjeżdża nawet 200 tysięcy odwiedzających. W 2017 roku placówka w Szepietowie obchodziła 70. rocznicę powstania.

Historia PODR Szepietowo

W 1948 roku w Szepietowie utworzono Zakład Doświadczalnego Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego. Miał on służyć obsłudze rolnictwa z województwa białostockiego. W momencie utworzenia ziemie należące do Zakładu, o powierzchni ponad 252 ha, były w bardzo złym stanie. Podobnie było z budynkami folwarcznymi i domami mieszkalnymi, co było skutkiem działań wojennych mających miejsce na tych terenach. Z tego też powodu w pierwszym roku istnienia Zakładu nie podejmowało żadnych prac doświadczalnych. Cała energia skupiona była na zorganizowaniu gospodarstw i pracach remontowych. Pierwsze doświadczenia przeprowadzono na terenie Zakładu w latach 1948/1949.

W 1950 roku Zakład Doświadczalny Szepietowo przekazany został Instytutowi Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Ze zmianą wiązało się rozszerzenie zakresu tematycznego i ilościowego przeprowadzanych doświadczeń. Podjęto również pierwsze współprace z lokalnymi rolnikami. W 1975 roku placówka zyskała miano Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego, a jej podstawowym zdaniem było rozwijanie i wdrażanie praktyki do postępu rolniczego. Po reformie administracyjnej przeprowadzonej w kraju w 1999 roku Ośrodek zyskał nową formę doradztwa rolnikom w zakresie korzystania z unijnych funduszy przedakcesyjnych. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej znacznie poszerzył się zakres działania ośrodka. Następnym etapem rozwoju było uzyskanie w 2005 roku osobowości prawnej i zmienia nazwy na aktualną.

Kalendarz imprez organizowanych przez PODR Szepietowo

Targi, co roku organizowane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, znane są w całej Polsce. Wszystkie odbywają się na terenach wystawowych Agroarena PODR Szepietowo. Kalendarz imprez otwierają Wiosenne Targi Ogrodnicze z towarzyszącymi wystawcami budownictwa wiejskiego. Przyciągają one pasjonatów ogrodnictwa i pszczelarstwa, ale także osoby planujące remont budynków gospodarczych. Czerwiec wiąże się z Wystawą Zwierząt Hodowlanych. Targi te zaliczane są do największych targów rolniczych w całej północno-wschodniej Polsce. Wystawcy z całego kraju, a także z zagranicy, przyjeżdżają prezentować najpiękniejsze okazy między innymi bydła ras mlecznych i mięsnych, koni, kóz i królików.

W drugiej połowie roku odbywa się kolejna znana na arenie krajowej impreza organizowana przez PODR Szepietowo – Podlaski Dzień Kukurydzy. Przyjeżdżają na nie firmy nasienne, chcące zaprezentować swoje odmiany kukurydzy, ale także producenci maszyn, których zadaniem jest cięcie kukurydzy na kiszonkę. Dzień Kukurydzy nie bez powodu organizowany jest w Szepietowie. To właśnie Podlasie może pochwalić się najpiękniejszą kukurydzą w całym kraju. Jednak impreza to nie tylko targi, ale także szereg wykładów związanych z tematyką upraw. Kalendarz targów zamykają jesienią Targi Ogrodnicze „Jesień w sadzie i ogrodzie”. Podczas wystawy można zakupić sadzonki drzew owocowych, krzewów ozdobnych oraz cebul kwiatowych.

Rozwój PODR Szepietowo

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego to placówka nastawiona na rozwój. W swoich zasobach posiadają instrumenty służące szkoleniem mieszkańców obszarów wiejskich. Ośrodek wspiera rolników między innymi w naborach wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwiększając ich szanse na powodzenie. Nowym projektem ośrodka jest Podlaskie Centrum Przetwórstwa Rolno-Spożywczego. W Polsce istnieją zaledwie trzy takie obiekty. Jest to baza szkoleniowa z zakresu przetwórstwa surowców rolniczych. Obiekt w Szepietowie wyposażony jest w cztery nowoczesne linie technologiczne służące do przetwórstwa mleka, mięsa, owoców i warzyw na soki oraz susz. Rolnicy z całej Polski mają możliwość skorzystać nie tylko z oferowanych tu szkoleń, ale także w razie potrzeby, z dostępnego sprzętu umożliwiającego przetworzenie surowca.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego niezmiennie odgrywa ważną rolę w edukowaniu nie tylko lokalnych rolników, ale także młodzieży. Dla uczniów szkół z regionu organizowane są różnorodne warsztaty mające na celu przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej w zakresie przetwórstwa żywości. Celem jest zaangażowanie uczniów we wdrażanie zdobytej wiedzy, co w szerszej perspektywie przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

PODR Szepietowo – kontakt

Adres PODR Szepietowo:

Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, woj. podlaskie

Telefony:

tel. 86 275 89 10, fax 86 275 89 20

tel. cent. 86 275 89 00