Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Łomży w okresie pandemii

Um Lomza Koronawirus

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i dynamicznym wzrostem zachorowań na COVID-19, od poniedziałku 26 października br. bezpośrednia obsługa mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Łomży ulegnie zmianie. W Urzędzie obsługiwani będą jedynie interesanci: posiadający bilet z kolejkomatu (dotyczy spraw załatwianych przez Centrum Obsługi Mieszkańców: rejestracja pojazdów, prawo jazdy, ewidencja mieszkańców, dowód osobisty) – bilety na określoną godzinę przyjęcia wydawane są w dni robocze od godziny 7:00. umówieni na dany dzień i konkretną godzinę z pracownikiem merytorycznym wydziału w którym załatwiana będzie sprawa. Osoby bez biletu i nie umówione nie będą wpuszczane do budynku Ratusza. Wejście do Urzędu Miejskiego będzie możliwe jedynie od strony Starego Rynku. Interesanci obowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu oraz skutecznego zasłonięcia ust i nosa.

E-urząd – załatwianie spraw przez ePUAP

Epuap Um Lomza

Zachęcamy do korzystania z internetu – to szybki, wygodny i w czasach pandemii bezpieczny sposób załatwiania spraw urzędowych. Wiele spraw można załatwić w pełni elektronicznie, np.: realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego (np. wydanie odpisów z rejestru stanu cywilnego i rejestracji urodzeń), związanych z wydaniem dowodów osobistych, dotyczących zameldowania (wymeldowania) na pobyt stały lub czasowy, wyrejestrowanie pojazdu, zawiadomienie o zbyciu pojazdu i uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, wymianę prawa jazdy i wtórnika prawa. Do dyspozycji mieszkańców jest strona Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.ceidg.gov.pl, gdzie można dokonać wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej. Co zrobić, aby móc korzystać z e-urzędu? Najpierw trzeba założyć Profil Zaufany, który jest podpisem elektronicznym pozwalającym na załatwianie spraw urzędowych przez internet i służy potwierdzeniu tożsamości. Założenie Profilu zaufanego jest możliwe w Urzędzie Skarbowym w Łomży, ul. Polowa 47, w ZUS Inspektorat w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 29 oraz za pośrednictwem bankowości internetowej. Katalog spraw, które można załatwić przez ePUAP, znajduje się na stronie www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela. Obsługa bezpośrednia w Urzędzie Sprawy, których w pełni nie można załatwić elektronicznie należy zainicjować zdalnie (telefonicznie, mailem).  Aktualnie obowiązujące prawo uniemożliwia w pełni w niektórych sprawach elektroniczną interakcję urzędnik – klient. Osobiste stawienie się w urzędzie jest potrzebne gdy np. trzeba zweryfikować tożsamość osoby odbierającej dokument lub inny produkt np. tablice rejestracyjne. Mieszkańcy, których obecność osobista w urzędzie będzie niezbędna proszeni są o telefoniczne lub mailem umówienie konkretnego terminu wizyty. Wykaz telefonów dostępny jest pod adresem http://www.lomza.pl/ksiazkatel.php?id=1. 

Przypominamy, że przy obsłudze bezpośredniej interesantów obowiązują następujące rygory sanitarne: dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi; obowiązek zachowania odległości między poszczególnymi osobami 1,5 metra; obowiązek zasłaniania nosa i ust; obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do urzędu. Wnioski i dokumenty oraz informacje szczegółowe w zakresie poszczególnych rodzajów spraw są do pobrania na stronie BIP urzędu w zakładce „Jak załatwić sprawę”. Zachęcamy też do kontaktu telefonicznego z urzędnikami, którzy poinformują o krokach, które powinni Państwo podjąć w celu skutecznego załatwienia swojej sprawy. Punkt obsługi bankowej, znajdujący się na parterze Urzędu jest czynny, jednak apelujemy o dokonywanie płatności przelewem bankowym. Numery kont dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=2638. Wszelkie dokumenty i wnioski można złożyć także poprzez wrzucenie ich w zamkniętej kopercie do odpowiedniego pojemnika, umieszczonego w wejściu do Urzędu Miejskiego. W takim przypadku prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego.

Źródło: lomza.pl